Regelbundna OVK-besiktningar

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en viktig del av att upprätthålla en sund inomhusmiljö i byggnader. Genom regelbundna OVK-besiktningar kontrolleras att ventilationssystem fungerar som de ska och uppfyller gällande krav på luftflöden och luftkvalitet. Detta är avgörande för att förebygga hälsoproblem som astma, allergier och andra luftvägsbesvär.

Hur ofta ska OVK utföras?

Hur ofta en OVK ska utföras varierar beroende på byggnadens typ, användning och ventilationssystemets konstruktion. Det är därför viktigt att konsultera gällande riktlinjer och regler för den specifika byggnaden och dess ventilationssystem. Dessa anger detaljerat hur ofta OVK bör genomföras för just den aktuella fastigheten.

Vad ingår i en OVK-besiktning?

Vid en OVK-besiktning kontrolleras ventilationssystemets alla delar noggrant. Funktionskontrollanten undersöker och mäter luftflöden, buller, energiförbrukning, temperaturer, kanalisation, don etc. Även styr- och reglersystem testas. Eventuella avvikelser, brister och behov av åtgärder dokumenteras.

Dokumentation och rapportering

Funktionskontrollanten ska noggrant dokumentera och redovisa resultatet av OVK-besiktningen, inklusive avvikelser, brister och förslag på åtgärder. Efter besiktningen ska protokollet undertecknas och överlämnas till byggnadens ägare samt kommunens byggnadsnämnd.

Varför är regelbunden OVK viktigt?

 • Säkerställer funktion och prestanda hos ventilationssystem
 • Minskar risken för fukt, mögel och emissioner
 • Bidrar till bättre inomhusluft och hälsa
 • Identifierar behov av underhåll, reparationer och åtgärder
 • Uppfyller myndighetskrav och lagstiftning

Vad händer om OVK inte utförs?

Om OVK inte utförs regelbundet riskeras att ventilationssystem inte fungerar optimalt. Det kan leda till sämre inomhusluftkvalitet, ökad risk för fukt- och mögelskador samt ökade driftskostnader. Dessutom riskerar fastighetsägaren att bryta mot gällande regler och lagstiftning om OVK inte genomförs enligt föreskrivet intervall.

Så sköter vi OVK hos Nordisk Energioptimering

På Nordisk Energioptimering förstår vi att en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag har mycket att hålla reda på. Därför erbjuder vi ett omfattande utbud av tjänster som hjälper dig att hålla koll på allt. Vi kan erbjuda professionella OVK-besiktningar och energideklarationer samt säker nyckelhantering. Vi kan också rengöra och justera ventilationssystem, så att du kan vara säker på att allt uppfyller kraven.

En tjänst för att jämföra elavtal

Elmarknad.se är en webbtjänst som låter användare jämföra olika elavtal för att hitta det billigaste alternativet. Tjänsten samlar in priser och villkor från ett stort antal elleverantörer och presenterar dem på ett överskådligt sätt. Hemsida för tjänsten elmarknad.se.

Enkel jämförelse av elavtal

elmarknad.se behöver användaren bara ange sin årsförbrukning av el, så räknar tjänsten fram ett jämförpris per kilowattimme för alla tillgängliga avtal. Detta gör det väldigt enkelt att jämföra olika leverantörers priser. Tjänsten visar både fasta och rörliga elavtal. De fasta avtalen har ett fast pris per kilowattimme under en viss tidsperiod, medan de rörliga avtalens pris följer elbörsens priser.

Hitta det bästa elavtalet

Förutom att hitta det billigaste elavtalet kan man på elmarknad.se även filtrera bland avtalen baserat på andra kriterier. Man kan till exempel välja miljövänliga avtal med el från förnybara energikällor.

Det går också att välja avtal baserat på bindningstid och uppsägningstid. Vissa avtal har långa bindningstider för att garantera ett låst pris, medan andra har kortare bindningstider eller är helt utan bindningstid.

Jämför elavtal regelbundet

Elpriserna varierar över tid, så för att ha det bästa elavtalet kan det löna sig att jämföra och byta avtal regelbundet. Elmarknad.se underlättar detta genom att samla alla avtal på ett ställe.

När det närmar sig slutet på ens nuvarande elavtals bindningstid kan man använda tjänsten för att hitta ett nytt avtal. På så sätt kan man byta till det billigaste alternativet inför nästa period.

En tjänst för konsumentmakten

Elmarknad.se ger elkonsumenter mer makt genom att göra det enkelt att jämföra olika leverantörers erbjudanden. Med bara några klick kan användaren hitta det bästa och billigaste elavtalet.

Detta driver på konkurrensen mellan elleverantörerna och ger incitament för dem att erbjuda bra villkor och priser till konsumenterna. På så sätt bidrar elmarknad.se till en bättre fungerande elmarknad.

Vanliga misstag att undvika vid magasinering i Linköping

Det kan ofta vara en hektisk upplevelse att genomföra en flytt. Mitt i kaoset är det därför lätt att förbise vissa aspekter, särskilt när det kommer till förvaring av föremål. Du kan därför vara intresserad av att använda magasinering i Linköping som en tillfällig lösning för att förvara ditt bohag. Detta gäller inte minst i samband med att du rensar bohaget medan du säljer ditt hem eller flyttar till din nya bostad. Läs vidare så berättar vi vad du bör tänka på när du gör detta!

4 vanliga misstag att undvika vid magasinering i Linköping

När du köper magasinering i Linköping som en tjänst av en flyttfirma bör du undgå att falla i följande fallgropar:

 • Att välja ett förråd i fel storlek. Det första misstaget som du bör undgå att göra är att underskatta eller överskatta ditt behov av förvaring. Detta resulterar i slöseri med utrymme eller att du inte får plats med alla dina tillhörigheter i förrådet. Lösningen är att göra en inventering av dina saker på förhand samt rådfråga fltytfirman vilka rekommendationer de kan ge dig avseende storleken på förrådet.
 • Att glömma bort säkerheten. Ett annat misstag är att välja en anläggning enbart baserad på kostnad och bortse från vikten av säkerhetsåtgärder. Vad du istället bör göra är att välja en trygg och säker aktör som tillhandahåller säker magasinering i Linköping.
 • Att förvara färskvaror. Ytterligare ett misstag som är enkelt att undvika är att du råkar förvara färskvaror i förrådet. Om så är fallet riskerar du att locka skadedjur till förrådet. Lösningen på detta problem är förstås att se till så att inga livsmedel förvaras i ditt förråd.
 • Att inte planera för långtidsförvaring. Sist men inte minst vill vi även nämna misstaget att inte planera för långtidsförvaring. Om du antar att magasineringen endast ska se under en kortare tid kan du riskera att tidsplanen spräcks av en eller annan anledning. Lösningen är att redan från start planera för lite mer långsiktig förvaring, så behöver du inte oroa dig om tidsplanen inte riktigt skulle hålla.

Om du tänker på dessa misstag och lösningar kan du undvika många av de vanliga fallgroparna.

En walk in closet är ofta bättre än en garderob

När det kommer till att organisera och förvara dina kläder på ett vettigt sätt finns det två bra lösningar: en garderob eller en klädkammare (en walk in closet). Bägge dessa lösningar har vissa fördelar och nackdelar. Därför kan det vara svårt att välja mellan dem. Läs vidare för att få tips på hur du kan göra detta val!

För- och nackdelarna med en walk in closet

Till att börja med är en walk in closet som ett slags rymligt och separat rum som du kan förvara kläder i. Fördelarna med denna lösning är:

 • Utrymmet. Denna lösning ger dig gott om plats att förvara alla dina accessoarer och kläder. Du kan även få plats med säsongsbetonade plagg såsom sommarklänningar och vinterjackor.
 • Anpassningsbarhet. En annan fördel med att ha en klädkammare är att denna i hög grad kan anpassas utifrån ditt behov. Du kan till exempel välja att lägga till lådor, hyllor och klädhängare i olika storlekar vid behov.
 • Stilfullt. Denna lösning för förvaring av accessoarer och klädesplagg är ofta väldigt stilfull. Dessutom kan du inreda den med belysning, speglar och till och med konstverk för att ta det estetiska till en ny nivå.

De främsta nackdelarna med lösningen är:

För- och nackdelarna med en garderob

En tråkig gammal garderob har istället följande fördelar:

 • Tar mindre plats. En garderob är mindre än en klädkammare och tar därmed också mindre plats. Därför kan den passa bättre om du har en mindre bostad.
 • Kostnaden. Garderober är generellt sett billigare än klädkammare, inte minst platsbyggda sådana.

Dessa är de främst nackdelarna med garderober:

 • Den mindre platsen. En garderob är som sagt mindre och ger dig därför också ett mindre utrymme att förvara dina plagg på.
 • Standardisering. En annan nackdel är att garderober och garderobssystem generellt sett är väldigt standardiserade. Vad detta innebär är att du inte kan anpassa dem i samma utsträckning som en platsbyggd klädkammare.

Så använder du byggnadsställningar i Uddevalla på ett säkert sätt

Fallolyckor är tyvärr en inte alltför sällan förekommande incident på bland annat byggarbetsplatser. I vissa fall kan dessa olycksfall vara väldigt allvarliga. Mer än hälften av alla byggnadsarbetare utför varje år arbeten där ställningar används som en säkerhetsåtgärd. Men det är viktigt att ditt företag använder sina byggnadsställningar i Uddevalla säkert. Här förklarar vi hur ni går tillväga för att göra detta!

7 tips för säker användning av byggnadsställningar i Uddevalla

För att ert företag ska kunna använda byggnadsställningar i Uddevalla på ett säkert sätt behöver ni vara medvetna om riskerna. Utan denna medvetenhet riskerar användningen att försätta arbetarna i farliga situationer. I slutändan är den viktigaste faktorn att ställningarna ifråga är säkra att använda och att arbetarna är vana vid att använda sådana. Därför bör ni tänka på att:

 • Utbilda dina medarbetare
 • Utbilda er ordentligt i användningen av byggnadsställningar för att förebygga farliga situationer och olycksfall. Denna utbildning bör bland annat inkludera hur ställningarna används på ett säkert sätt och andra frågor som är relevanta för användningen.
 • Inspektera ställningen
  Innan en ställning börjar användas bör denna inspekteras av en person med lämplig kompetens. Detta för att säkerställa att ställningen är säker och redo att användas.
 • Använd skyddsutrustning
  Använd alltid en skyddshjälm, halkfria arbetskängor och verktygslina när arbetet utförs från en byggnadsställning.
 • Var uppmärksam på dina kollegor
  Var alltid uppmärksam på de kollegor som arbetar ovanför och nedanför dig. Om du upptäcker att någon använder ställningen på ett felaktigt sätt bör du omedelbart meddela detta till din förman.
 • Använd gärna fallskyddsutrustning
  Om fallskyddsutrustning används bör denna inspekteras noggrant före användning. Håll utkik efter eventuella skador eller slitage. Förankra utrustningen i en trygg punkt som gör att du inte faller längre än maximalt två meter ovanför marken.
 • Håll ställningen fri från lösa föremål
  Lämna aldrig några föremål på ställningen när du går av ditt skift. Detta inkluderar såväl byggnadsmaterial som verktyg. Dessa föremål riskerar nämligen att blåsa ner från ställningen eller att andra personer snubblar över dem.
 • Överskrid inte maxvikten
  Var medveten om maxvikten för ställningen och överskrid aldrig denna.

Ta reda på vad som är ett lagom mäklararvode i Göteborg

Det är viktigt att du jämför mäklare i din stad när du har tänkt sälja en bostad. Detta för att du bland annat ska kunna bilda dig en så god uppfattning som möjligt om vad som är ett lagom mäklararvode i Göteborg. Information är trots allt makt och därför bör du försöka tillskansa dig så mycket som möjligt av denna vara. Men det är också viktigt att du gör bostaden redo för försäljning innan den börjar marknadsföras.

Åtgärda eventuella brister före visningen av din bostad

Vi förutsätter helt enkelt att du jämför mäklare innan du lägger ut din bostad till försäljning. Din fastighetsmäklare kan vara behjälplig när det kommer till en hel del saker kring försäljningen av bostaden. Däribland kan du få tips på vad du bör göra innan din fastighet börjar marknadsföras.

Till exempel kan du hålla spekulanterna mer intresserade genom att inte visa upp din fastighet med mer eller mindre synliga brister. På så vis har du i slutändan större möjligheter att sälja din bostad fortare och till ett högre pris. Detta jämfört med om det kryllar av synliga och dolda brister i din bostad som potentiella köpare riskerar att upptäcka.

Om din bostad är lite äldre kan det därför vara värt att göra en inspektion redan på förhand. Detta trots att presumtiva köpare av bostaden högst sannolikt kommer låta göra egna inspektioner. För ju tidigare du upptäcker eventuella brister desto bättre är dina möjligheter att få dessa åtgärdade före visningen.

Om köparen upptäcker en brist kommer detta sannolikt ligga dig i fatet i samband med budgivningen. Köparen kommer då vilja göra ett avdrag på priset för att kunna täcka de reparationer som anses vara nödvändiga att utföra. Därför är det bättre att jobba proaktivt med att åtgärda eventuella problem i fastigheten. Dessutom bör du vara transparent när det kommer till dolda brister såsom:

 • asbest
 • trämask
 • osynliga sprickor i golv och/eller väggar
 • ruttet tak.

Ett lagom mäklararvode i Göteborg är ungefär 2,0-2,5 %

Ett lagom mäklararvode i Göteborg ligger rent procentuellt någonstans mellan 2,0-2,5 %. Detta är information som du kommer finna när du jämför mäklare i staden. För en villa bör du räkna med att landa någonstans i den lägre delen av detta spann.

Stambyte kan låta en hel del – ett nödvändigt ont

Många hyresgäster eller lägenhetsinnehavare oroar sig för de oljud som kan förekomma i samband med ett stambyte. Detta är en helt befogad farhåga – dessa arbeten ger nämligen upphov till en hel del ljud. Detta är ett nödvändigt ont och det finns tyvärr inget annat att göra än att helt enkelt acceptera detta.

Det som låter mycket är framför allt de rivningsarbeten som pågår i den inledande fasen av projektet. Rivningsarbeten kan vara väldigt högljudda och ljudnivåerna kan då vara mycket höga. Men det är också viktigt att stå ut med detta oljud. Ju fortare arbetarna kan riva badrummet desto mindre tid kommer du behöva påverkas av oljudet. Därför är det ofta att föredra att rivningen är högljudd men sker effektivt snarare än att det låter mycket men att den drar ut på tiden.

Går det att bo kvar i lägenheten under ett stambyte?

En annan vanlig fråga som många ställer sig är om man ens kan bo kvar i sin lägenhet i samband med ett stambyte. Detta är en fråga som det är fullt förståeligt att den ställs med tanke på allt det damm och oljud som arbetet orsakar. Dessutom stängs vattnet av och det blir betydligt mer omständigt att bo i lägenheten än i vanliga fall. Trots detta väljer de flesta att bo kvar under den tid som arbetet pågår.

Om du står inför ett stambyte i din lägenhet kan du dock tänka på att:

 • Du kan välja att bo någon annanstans i samband med att arbetet sker. Detta kan vara skönt för dig och din familj, och inte minst för eventuella husdjur. Du behöver dock ordna med detta boende själv och bör vara ute i god tid.
 • I sällsynta fall ordnar din hyresvärd eller bostadsrättsförening med ett alternativt boende. Det är dock sällsynt att så sker och du bör därför förbereda dig på att så inte är fallet. Om du känner dig osäker bör du kontakta din bostadsrättsförening eller hyresvärd för att diskutera saken.
 • Om du har husdjur som inte kan tas med till det tillfälliga boendet bör du ordna en tillfällig lösning åt dessa. Detta kan också vara värt att göra om du väljer att bo kvar i lägenheten under arbetet, p.g.a. det höga oljudet.

Så hyr du byggnadsställningar billigare i Vänersborg

Att jämföra priser, fundera på behovet och hyra privat… Det är tre sätt att pressa priset när byggnadsställningar önskas hyras. Så här kan du som bor i Vänersborg hyra ställningarna till en lägre kostnad.

Kontrollera faktiskt behov

Det är skillnad på om fasaden ska målas eller taket ska bytas. Finns det behov av byggnadsställningar på fyra meters höjd eller räcker det med tre? Behövs specifika funktioner som gör det lättare och säkrare att vara där uppe eller ska de nästan enbart användas för att klättras på?

Genom att tänka över behoven tydligt kan även rätt ställningar hyras. Som privatperson är det annars lätt att hyra en allt för avancerad ställning – till ett onödigt högt pris.

Beräkna tid

Nästa steg är att beräkna hur lång tid de behöver hyras. Här får man även räkna med att viss tid går till att transportera, montera och montera ner allt. Många företag erbjuder däremot denna hjälp mot en viss kostnad. Det kan exempelvis vara en fast kostnad så länge som arbetet ska utföras inom Vänersborg. Det går exempelvis att få hjälp med:

 • Utkörning
 • Uppmontering
 • Nedmontering

Inte bara byggnadsställningar i Vänersborg…

Är det värt 1000 kronor att behöva åka 2 mil för att hyra ställningarna? De flesta anser nog det och därmed behöver de inte nödvändigtvis hyras hos ett företag i just Vänersborg. Det finns liknande företag i exempelvis Uddevalla, Trollhättan och Lidköping.

Orsaken att priset kan skilja stort mellan olika uthyrare är att de hyr ut olika slags modeller, har olika målgrupper m.m. Det brukar löna sig att jämföra och att därmed ringa företag i närliggande städer.

Hyra privat

Det är generellt billigare att hyra byggnadsställningar av privatpersoner än av företag. Detta sker enkelt via köp- och säljsidor på internet. Generellt är det däremot små ställningar som hyrs ut. Det är även viktigt att komma ihåg att den som hyr har hela ansvaret. Det finns nödvändigtvis ingen som har kontrollerat säkerheten på dessa ställningar enligt branschstandard.

Men se även på säkerheten

Kom ihåg att priset inte är allt – säkerheten bör alltid prioriteras. Alla byggnadsställningar som hyrs av uthyrningsföretag ska vara kontrollerade och vara uppmarkerade att de är kontrollerade. Det finns även en fördel att hyra från företag som är branschanslutna hos exempelvis STIB och/eller Sveriges Byggindustrier.

Olika verkstadsprodukter och vad dom används till

Även om det finns många olika typer av verkstäder finns många likheter mellan dom – kanske främst när det kommer till utrustning. Vissa verkstadsprodukter finns nästan oavsett arbetsområde men för ett otränat öga kan det både vara svårt att veta vad det är och vad dom används till. Nedan följer korta och enkla förklaringar kring vad olika produkter används till.

Kompressorer

Kompressorer är mycket vanliga verkstadsprodukter och dessa har flera användningsområden. Bra att veta är att det finns olika varianter att välja bland – vissa enklare och andra mer kraftfulla och med det skiljer sig även vad dom kan användas till. I verkstäder är det dock vanligt att ha en mer kraftfull variant, vilken då kan användas till exempel för att driva handverktyg eller delar av större maskiner.

Med en så kallad luftpistol kan en kompressor med tryckluft även användas för att ”blåsa rent” alltifrån verktyg till arbetsytor från damm och smuts. Kort och gott en effektiv produkt med många användningsområden.

Högtryckstvättar

Bland verkstadsprodukter finns som sagt många olika sorter som är vanligt förekommande oavsett vilken typ av verkstad det gäller och högtryckstvätten är en av dessa. Dom flesta känner säkerligen till användningsområdet för en sådan då dom även är vanliga för privat bruk.

I en verkstad kan den användas till flera olika saker. Är det till exempel en bilverkstad är det troligt att den används för att spola av bilar, fälgar, däck och annat. I andra verkstäder kanske den i stället används för att hålla golvet rent. Det höga trycket på vatten gör att det är relativt enkelt att få bort även hårt sittande smuts – något som trots allt är vanligt i verkstäder.

El- och kraftverk

El- och kraftverk är även det vanliga verkstadsprodukter som kan användas på olika vis. Ett kraftigt elverk kan till exempel som ”back up” om verkstaden skulle bli strömlös. Med hjälp av ett kraftigt el- eller kraftverk går det att driva runt även större maskiner och liknande, medan ett är mer lämpligt att använda till verktyg och liknande.

Andra verkstadsprodukter

Det finns förstås även många andra typer av verkstadsprodukter än dom ovan nämnda och behovet ser av naturliga skäl olika ut i olika typer av verkstäder. Någon har behov av många typer av produkter medan andra inte har det.

Några andra vanligt förekommande är dock:

 • Kabelvindor
 • Slangupprullare
 • Svetsar

Vincent Handcraft tillverkar handgjorda och unika möbler

Vincent Handcraft är ett svenskt företag som tillverkar unika och handgjorda möbler. En av deras specialiteter är en typ av bord som är väldigt hett just nu: river tables. Detta är en ganska ny och väldigt populär företeelse inom världen av möbelsnickeri och heminredning.

Namnet på bordet kan till en början vara lite förvirrande men är sedan lätt att förstå. Det syftar helt enkelt på att bordet ska var som en flodbädd med en flod som flyter igenom, tvärs över bordet. Inspirationen till dessa bord har hämtats från naturen. Där flyter floderna ofta bland flodbäddar med ståtliga träd, hänförande vattendrag och förtrollande fält. Varje enskilt bord är väldigt unikt och har en egen berättelse att förtälja. Så om du vill låta dig inspireras av naturen och dess under samt gillar unika och specialdesignade möbler är detta möbeln för dig! Vincent Handcraft kan dessutom hjälpa dig att designa ditt alldeles egna bord utifrån dina personliga preferenser.

Se information hos https://www.vincenthandcraft.com.

Därför bör du beställa ett river table från Vincent Handcraft

Skälen till att köpa ett river table från Vincent Handcraft inkluderar bland andra att:

 • Det gör ditt hem eller kontor unikt. Dessa bord är unika och fantastiska möbler som närmast skulle kunna likställas med konstverk. Det rör sig om träbord med en design som gör att de sömlöst smälter in med den övriga inredningen i ditt hem eller på ditt kontor. Detta samtidigt som de verkligen sticker ut och är iögonfallande för besökare att titta på.
 • De är tillverkade i ett naturligt och inbjudande material. Trä är ett material som har en naturlig och inneboende värme. Det är välkomnande samt skapar en vänlig och inbjudande stämning i det rum som det placeras. Dessutom bjuder du in naturen i hemmet eller på kontoret med dessa bord. Floden flyter nämligen genom bordet samtidigt som träet agerar flodbädd.
 • Dessa bord är konstverk att vila ögonen på. Som vi redan har hintat lite om är dessa bord riktiga ögonstenar till möbler. De är iögonfallande och sköna att vila ögonen på för dig själv samt för alla som äntrar ditt hem eller kontor. Du som ägare har dessutom möjligheten att betrakta bordet mer eller mindre varje dag.