Så använder du byggnadsställningar i Uddevalla på ett säkert sätt

Fallolyckor är tyvärr en inte alltför sällan förekommande incident på bland annat byggarbetsplatser. I vissa fall kan dessa olycksfall vara väldigt allvarliga. Mer än hälften av alla byggnadsarbetare utför varje år arbeten där ställningar används som en säkerhetsåtgärd. Men det är viktigt att ditt företag använder sina byggnadsställningar i Uddevalla säkert. Här förklarar vi hur ni går tillväga för att göra detta!

7 tips för säker användning av byggnadsställningar i Uddevalla

För att ert företag ska kunna använda byggnadsställningar i Uddevalla på ett säkert sätt behöver ni vara medvetna om riskerna. Utan denna medvetenhet riskerar användningen att försätta arbetarna i farliga situationer. I slutändan är den viktigaste faktorn att ställningarna ifråga är säkra att använda och att arbetarna är vana vid att använda sådana. Därför bör ni tänka på att:

 • Utbilda dina medarbetare
 • Utbilda er ordentligt i användningen av byggnadsställningar för att förebygga farliga situationer och olycksfall. Denna utbildning bör bland annat inkludera hur ställningarna används på ett säkert sätt och andra frågor som är relevanta för användningen.
 • Inspektera ställningen
  Innan en ställning börjar användas bör denna inspekteras av en person med lämplig kompetens. Detta för att säkerställa att ställningen är säker och redo att användas.
 • Använd skyddsutrustning
  Använd alltid en skyddshjälm, halkfria arbetskängor och verktygslina när arbetet utförs från en byggnadsställning.
 • Var uppmärksam på dina kollegor
  Var alltid uppmärksam på de kollegor som arbetar ovanför och nedanför dig. Om du upptäcker att någon använder ställningen på ett felaktigt sätt bör du omedelbart meddela detta till din förman.
 • Använd gärna fallskyddsutrustning
  Om fallskyddsutrustning används bör denna inspekteras noggrant före användning. Håll utkik efter eventuella skador eller slitage. Förankra utrustningen i en trygg punkt som gör att du inte faller längre än maximalt två meter ovanför marken.
 • Håll ställningen fri från lösa föremål
  Lämna aldrig några föremål på ställningen när du går av ditt skift. Detta inkluderar såväl byggnadsmaterial som verktyg. Dessa föremål riskerar nämligen att blåsa ner från ställningen eller att andra personer snubblar över dem.
 • Överskrid inte maxvikten
  Var medveten om maxvikten för ställningen och överskrid aldrig denna.