Regelbundna OVK-besiktningar

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en viktig del av att upprätthålla en sund inomhusmiljö i byggnader. Genom regelbundna OVK-besiktningar kontrolleras att ventilationssystem fungerar som de ska och uppfyller gällande krav på luftflöden och luftkvalitet. Detta är avgörande för att förebygga hälsoproblem som astma, allergier och andra luftvägsbesvär.

Hur ofta ska OVK utföras?

Hur ofta en OVK ska utföras varierar beroende på byggnadens typ, användning och ventilationssystemets konstruktion. Det är därför viktigt att konsultera gällande riktlinjer och regler för den specifika byggnaden och dess ventilationssystem. Dessa anger detaljerat hur ofta OVK bör genomföras för just den aktuella fastigheten.

Vad ingår i en OVK-besiktning?

Vid en OVK-besiktning kontrolleras ventilationssystemets alla delar noggrant. Funktionskontrollanten undersöker och mäter luftflöden, buller, energiförbrukning, temperaturer, kanalisation, don etc. Även styr- och reglersystem testas. Eventuella avvikelser, brister och behov av åtgärder dokumenteras.

Dokumentation och rapportering

Funktionskontrollanten ska noggrant dokumentera och redovisa resultatet av OVK-besiktningen, inklusive avvikelser, brister och förslag på åtgärder. Efter besiktningen ska protokollet undertecknas och överlämnas till byggnadens ägare samt kommunens byggnadsnämnd.

Varför är regelbunden OVK viktigt?

 • Säkerställer funktion och prestanda hos ventilationssystem
 • Minskar risken för fukt, mögel och emissioner
 • Bidrar till bättre inomhusluft och hälsa
 • Identifierar behov av underhåll, reparationer och åtgärder
 • Uppfyller myndighetskrav och lagstiftning

Vad händer om OVK inte utförs?

Om OVK inte utförs regelbundet riskeras att ventilationssystem inte fungerar optimalt. Det kan leda till sämre inomhusluftkvalitet, ökad risk för fukt- och mögelskador samt ökade driftskostnader. Dessutom riskerar fastighetsägaren att bryta mot gällande regler och lagstiftning om OVK inte genomförs enligt föreskrivet intervall.

Så sköter vi OVK hos Nordisk Energioptimering

På Nordisk Energioptimering förstår vi att en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag har mycket att hålla reda på. Därför erbjuder vi ett omfattande utbud av tjänster som hjälper dig att hålla koll på allt. Vi kan erbjuda professionella OVK-besiktningar och energideklarationer samt säker nyckelhantering. Vi kan också rengöra och justera ventilationssystem, så att du kan vara säker på att allt uppfyller kraven.

En tjänst för att jämföra elavtal

Elmarknad.se är en webbtjänst som låter användare jämföra olika elavtal för att hitta det billigaste alternativet. Tjänsten samlar in priser och villkor från ett stort antal elleverantörer och presenterar dem på ett överskådligt sätt. Hemsida för tjänsten elmarknad.se.

Enkel jämförelse av elavtal

elmarknad.se behöver användaren bara ange sin årsförbrukning av el, så räknar tjänsten fram ett jämförpris per kilowattimme för alla tillgängliga avtal. Detta gör det väldigt enkelt att jämföra olika leverantörers priser. Tjänsten visar både fasta och rörliga elavtal. De fasta avtalen har ett fast pris per kilowattimme under en viss tidsperiod, medan de rörliga avtalens pris följer elbörsens priser.

Hitta det bästa elavtalet

Förutom att hitta det billigaste elavtalet kan man på elmarknad.se även filtrera bland avtalen baserat på andra kriterier. Man kan till exempel välja miljövänliga avtal med el från förnybara energikällor.

Det går också att välja avtal baserat på bindningstid och uppsägningstid. Vissa avtal har långa bindningstider för att garantera ett låst pris, medan andra har kortare bindningstider eller är helt utan bindningstid.

Jämför elavtal regelbundet

Elpriserna varierar över tid, så för att ha det bästa elavtalet kan det löna sig att jämföra och byta avtal regelbundet. Elmarknad.se underlättar detta genom att samla alla avtal på ett ställe.

När det närmar sig slutet på ens nuvarande elavtals bindningstid kan man använda tjänsten för att hitta ett nytt avtal. På så sätt kan man byta till det billigaste alternativet inför nästa period.

En tjänst för konsumentmakten

Elmarknad.se ger elkonsumenter mer makt genom att göra det enkelt att jämföra olika leverantörers erbjudanden. Med bara några klick kan användaren hitta det bästa och billigaste elavtalet.

Detta driver på konkurrensen mellan elleverantörerna och ger incitament för dem att erbjuda bra villkor och priser till konsumenterna. På så sätt bidrar elmarknad.se till en bättre fungerande elmarknad.

Vanliga misstag att undvika vid magasinering i Linköping

Det kan ofta vara en hektisk upplevelse att genomföra en flytt. Mitt i kaoset är det därför lätt att förbise vissa aspekter, särskilt när det kommer till förvaring av föremål. Du kan därför vara intresserad av att använda magasinering i Linköping som en tillfällig lösning för att förvara ditt bohag. Detta gäller inte minst i samband med att du rensar bohaget medan du säljer ditt hem eller flyttar till din nya bostad. Läs vidare så berättar vi vad du bör tänka på när du gör detta!

4 vanliga misstag att undvika vid magasinering i Linköping

När du köper magasinering i Linköping som en tjänst av en flyttfirma bör du undgå att falla i följande fallgropar:

 • Att välja ett förråd i fel storlek. Det första misstaget som du bör undgå att göra är att underskatta eller överskatta ditt behov av förvaring. Detta resulterar i slöseri med utrymme eller att du inte får plats med alla dina tillhörigheter i förrådet. Lösningen är att göra en inventering av dina saker på förhand samt rådfråga fltytfirman vilka rekommendationer de kan ge dig avseende storleken på förrådet.
 • Att glömma bort säkerheten. Ett annat misstag är att välja en anläggning enbart baserad på kostnad och bortse från vikten av säkerhetsåtgärder. Vad du istället bör göra är att välja en trygg och säker aktör som tillhandahåller säker magasinering i Linköping.
 • Att förvara färskvaror. Ytterligare ett misstag som är enkelt att undvika är att du råkar förvara färskvaror i förrådet. Om så är fallet riskerar du att locka skadedjur till förrådet. Lösningen på detta problem är förstås att se till så att inga livsmedel förvaras i ditt förråd.
 • Att inte planera för långtidsförvaring. Sist men inte minst vill vi även nämna misstaget att inte planera för långtidsförvaring. Om du antar att magasineringen endast ska se under en kortare tid kan du riskera att tidsplanen spräcks av en eller annan anledning. Lösningen är att redan från start planera för lite mer långsiktig förvaring, så behöver du inte oroa dig om tidsplanen inte riktigt skulle hålla.

Om du tänker på dessa misstag och lösningar kan du undvika många av de vanliga fallgroparna.

Ta reda på vad som är ett lagom mäklararvode i Göteborg

Det är viktigt att du jämför mäklare i din stad när du har tänkt sälja en bostad. Detta för att du bland annat ska kunna bilda dig en så god uppfattning som möjligt om vad som är ett lagom mäklararvode i Göteborg. Information är trots allt makt och därför bör du försöka tillskansa dig så mycket som möjligt av denna vara. Men det är också viktigt att du gör bostaden redo för försäljning innan den börjar marknadsföras.

Åtgärda eventuella brister före visningen av din bostad

Vi förutsätter helt enkelt att du jämför mäklare innan du lägger ut din bostad till försäljning. Din fastighetsmäklare kan vara behjälplig när det kommer till en hel del saker kring försäljningen av bostaden. Däribland kan du få tips på vad du bör göra innan din fastighet börjar marknadsföras.

Till exempel kan du hålla spekulanterna mer intresserade genom att inte visa upp din fastighet med mer eller mindre synliga brister. På så vis har du i slutändan större möjligheter att sälja din bostad fortare och till ett högre pris. Detta jämfört med om det kryllar av synliga och dolda brister i din bostad som potentiella köpare riskerar att upptäcka.

Om din bostad är lite äldre kan det därför vara värt att göra en inspektion redan på förhand. Detta trots att presumtiva köpare av bostaden högst sannolikt kommer låta göra egna inspektioner. För ju tidigare du upptäcker eventuella brister desto bättre är dina möjligheter att få dessa åtgärdade före visningen.

Om köparen upptäcker en brist kommer detta sannolikt ligga dig i fatet i samband med budgivningen. Köparen kommer då vilja göra ett avdrag på priset för att kunna täcka de reparationer som anses vara nödvändiga att utföra. Därför är det bättre att jobba proaktivt med att åtgärda eventuella problem i fastigheten. Dessutom bör du vara transparent när det kommer till dolda brister såsom:

 • asbest
 • trämask
 • osynliga sprickor i golv och/eller väggar
 • ruttet tak.

Ett lagom mäklararvode i Göteborg är ungefär 2,0-2,5 %

Ett lagom mäklararvode i Göteborg ligger rent procentuellt någonstans mellan 2,0-2,5 %. Detta är information som du kommer finna när du jämför mäklare i staden. För en villa bör du räkna med att landa någonstans i den lägre delen av detta spann.