Få ett bättre pris på takläggning i Stockholm

Att bo i Stockholm eller någon annan av våra större städer har vissa fördelar om man ser till kostnaden för olika jobb som rör renoveringar eller reparationer av hus – både in- och utvändiga sådana. Det som man kan göra som privatperson är att använda sig av marknaden och konkurrensen som finns i Stockholm och att man genom detta också kan se till att priserna blir till sin egen fördel.

Vi kan ge ett exempel på detta och här säger vi att du äger ett hus i Stockholm där taket sprungit läck och där taket i fråga är bortom alla räddande reparationer – det måste alltså bytas helt. Ett projekt som kommer att kosta dig väldigt mycket pengar. Det som du gör här i jakt på en lägre kostnad är att kontakta flera olika företag som erbjuder tjänsten takläggning i Stockholm och tar in offerter från alla dessa. De offerter som du sedan får in ställer du mot varandra och därefter så har du också skaffat dig ett väldigt bra förhandlingsläge.

Du kan antingen här välja ett företag inom takläggning och betala den summa som de erbjuder eller också så kan du påvisa för företaget i fråga att en konkurrent i Stockholm är betydligt billigare. Vid det sistnämnda så brukar man faktiskt kunna få ner priset ganska rejält och det är också den fördelen man som kund har om man bor i en stad av Stockholms storlek. Man använder sig – helt enkelt – av konkurrensen och om det sedan handlar om takläggning, ett målerijobb eller något annat inom bygg- och hantverksbranschen spelar ingen roll. Priserna blir lägre om man gör lite eget jobb och anstränger sig lite innan man skriver på ett kontrakt. Dessutom – och detta gäller naturligtvis inte enbart i Stockholm – så kan man även använda sig av rot-avdraget; något som gör de redan låga priserna för exempelvis takläggning i Stockholm än lägre.

Dock – och här ska vi lämna priserna för ett tag och istället se till att dessa fördelar man har som kund i Stockholm  också kan förvandlas till rena nackdelar.

Kvalitet viktigast vid takläggning

Det finns nämligen en uppenbar fara i att som privatperson hela tiden jaga efter det billigaste företaget och detta i form av att kvaliteten på det jobb de lämnar efter sig kan vara låg. Det vill säga; konkurrensen i Stockholm inom exempelvis takläggning må vara hög – men skillnaden mellan kvaliteten mellan olika företag är även den väldigt stor.

Risken att anlita en sämre firma för ett hantverksjobb är således ganska stor i Stockholm och gemensamt för de allra flesta projekt som sker i sitt hem är att man alltid vill att de ska stå emot tidens tand och att de inte ska gå sönder. Gällande en takläggning så kan man således se ett alltför lågt pris och en alltför generös offert från ett företag som en indikation på den kvalitet den håller.

Rådet här är att man väljer bort den dyraste och den billigaste firman direkt och detta oavsett om det gäller måleri, snickeri eller ett byte av ett tak. Företag som är för billiga är inte värda att chansa med, priset är i Stockholm lågt som det redan är.

Renovera – men ta hjälp av en elektriker

Att renovera har aldrig varit populärare än i dagsläget och här kan man se att allt fler privatpersoner tagit sig mod och påbörjat projekt i sina hem på egen hand. Något som är bra då väldigt många i grund och botten överskattar svårigheten med att hålla i en hammare och underskattar sin egen förmåga. Det mesta går att genomföra om man bara avsätter tillräckligt med tid samt läser på tillräckligt mycket. Det som dock oroar i denna trend om ökade renoveringar är två saker; dels så finns det projekt som de facto är svårare än andra och dels så finns det också saker som man inte får göra utan där man måste använda sig av professionell hjälp.

Med det första så menar vi att det trots allt är en väsentlig skillnad mellan att måla en fondvägg, bygga ett staket eller kapa nya lister jämfört med att renovera ett badrum. Även om man klarar mer än vad man tror så måste man i en fråga om renoveringar lära sig att skilja lite på äpplen och päron också och det faktum att många överskattar sina egna förmågor och nog så illa – i många fall värre – som att man underskattar desamma. Gällande det andra – det man får- och inte får göra – så kan vi återvända till den badrumsrenovering vi nämnde ovan då en sådan har några moment i sig som kräver professionell hjälp.

En elektriker i Uppsala måste anlitas

Vi kan förklara detta genom att ge ett litet exempel och vi kan för att illustrera vår poäng säga att det handlar om att du ska renovera ditt badrum och att du äger en lägenhet i Uppsala. Här har du tänkt sig att denna badrumsrenovering ska vara av det mer utförliga slaget – du ska riva ut allting; kakel, klinkers, toalettstol, badkar och skåp och ersätta allt detta med nytt material. Vidare så har du även tänkt dig att koppla in golvvärme i ditt badrum i Uppsala och det är här vår poäng kommer; du får nämligen inte göra detta då du saknar behörighet och därför måste du kontakta en elektriker. Det här av två skäl.

Nummer ett: elektricitet är livsfarligt och av den anledningen så krävs det en elektriker som vet hur man hanterar sådan utan skaderisk. Nummer två: det handlar om en försäkringsfråga. Skulle du dra elen till ditt badrum i Uppsala utan att kontakta en behörig elektriker och där det sedan börjar brinna så kommer du att få betala skadorna på egen hand. Dessutom; en badrumsrenovering i den omfattning som din kräver att du dels kan sätta kakel och klinkers och dels att du kan dra vatten på egen hand – detaljer som kräver stor träning och där riskerna är för uppenbara för att ignorera; en vattenskada är något som kostar otroligt mycket att korrigera och som dessutom kan involvera dina grannar i Uppsala.

Här – liksom vid den uteblivna kontakten med en elektriker – så kommer försäkringsbolaget knappast att vilja betala ut någon ersättning om jobbet utförts av dig som lekman. Du har – helt enkelt – inte råd att chansa och gällande en elektriker i Uppsala så får du heller inte göra detta; då bryter du mot lagen. Ta professionell hjälp direkt.

Ta hjälp av en takläggare

Om man som husägare upptäcker problem med sitt tak så bör man agera direkt och per omgående. Taket utgör det centrala skyddet för huset och då vattenskador och annat snabbt kan få fäste så gäller det att man antingen reparerar det som skadats på egen hand eller där man låter ett proffs i form av en takläggare sköta jobbet. Enklare reparationer och lagningar är något som man ofta som husägare kan sköta på egen hand, men däremot så är rådet vid mer omfattande projekt  – där man exempelvis kan nämna ett byte av tak – att man tar hjälp av en takläggare. Av förklarliga skäl. Dels så kommer taket att få en längre livslängd och dels så kommer allting att ske korrekt.

Det här är viktigt även om man ser till kostnaden som husägare och här ser vi snarare till effekten än till priset man betalar för en takläggare. Menas här – byter man tak på egen hand så kan detta föra med sig att taket i fråga inte blir helt tätt och detta är en av de största energitjuvarna som finns i ett hus. Genom ett tak som inte är ordentligt tätt så kommer nämligen varm luft från insidan att sippra ut och samtidigt så kommer kall luft också att tillåtas inträde i huset – en omöjlig ekvation som gör att värmekostnaden hamnar väldigt högt.

Av den anledningen så råder vi alltså att man kontaktar och anlitar en takläggare då man står inför att lägga om taket på sitt hus. Vi berörde ämnet ovan och gällande priset för en takläggare så ska man veta att den stora kostnaden kommer att ligga på materialet snarare än på arbetskostnad. Visst – det kommer att bli dyrare att anlita en takläggare än om du skulle byta tak på egen hand men i dagsläget så finns det en väldigt förmånlig skattesubvention som går att använda sig av då det kommer till ett sådant projekt som att byta tak.

Man kan nämligen använda sig av rot-avdraget och därigenom dra av upp till halva kostnaden för en takläggare. En summa som man därefter får tillbaka i form av skatt och detta är verkligen värt att räkna in om man står mellan valet av att göra jobbet på egen han eller kontakta ett proffs.

Billiga takläggare i Stockholm

Ytterligare en sak som kan komma att påverka priset för en takläggare och dennes tjänster handlar om hur utbudet i den stad man bor i ser ut. Det vill säga; bor man i en stad där det finns många verksamma takläggare så har man en större chans att få till stånd ett bättre pris och baserat på detta kan vi säga att man har en klar fördel av att bo i Stockholm. Genom att i Stockholm kontakta flera takläggare så kan man också på ett helt annat sätt få fram ett bättre pris.

Viktigast i denna fråga om takläggare är dock att kvaliteten är god och att taket han ska lägga står emot tidens tand. Ett råd här är att man – efter att ha tagit in alla offerter – väljer bort den billigaste och den dyraste takläggaren och väljer en takläggare som ligger någonstans i mitten rent kostnadsmässigt. Ett alltför lågt pris kan vara en klar indikation på den egentliga kvaliteten och ett alltför högt pris ett tecken på desperation och ibland rent ocker.

Golvslipning är att förädla

Om man ser till de delar av ett hus som tar mest stryk så handlar det utvändigt om taket och om grunden. Två stycken områden som man måste ha koll på som husägare då dessa hela tiden utsätts för attacker från naturen och som vid problem kan leda till att huset i fråga drabbas av vatten- och/eller mögelskador och som därmed i slutändan kan blir obeboeligt. Hus och grund således, men hur ser det ut rent interiört och finns det något område som man bör hålla lite extra koll på där som husägare?

Ja, och av uppenbara skäl så handlar det här om golvet. Ett golv slits hela tiden då man går på det och det innebär att man då och då antingen måste byta ut sitt golv eller genomföra en golvslipning; två alternativ där vi starkt rekommenderar det sistnämnda. En golvslipning utförd av ett proffs är nämligen både billigare och – framförallt – så ger det också ett bättre resultat än vad ett nytt golv ofta för med sig; speciellt om det befintliga golvet är av ett finare material. Har du exempelvis en parkett av ek så är det nästan en skymf att riva upp detta och ersätta det med ett nytt golv – förutsatt naturligtvis att en golvslipning är möjlig att göra.

Märk väl här; vissa golv är bortom räddning och måste ersättas – men de flesta går att slipa och få fina igen. En golvslipning – enligt oss – handlar dessutom i många fall om mer än att bara få ett fint golv; det handlar om att visa respekt för en yrkeskunskap och ett hantverk som inte går att få längre.

Äger du – som exempel på detta – en lägenhet i Gamla Stan i Stockholm så har du också ett ansvar att förvalta en del av historien och detta genom att i – största möjliga mån – förädla och reparera det befintliga materialet och här kommer således en golvslipning in som ett perfekt exempel på detta. En golvslipning som dessutom blir väldigt billig i och med att du bor i Stockholm.

Prisvärd golvslipning i Stockholm

Oavsett vilken tjänst eller produkt man söker så har man som kund alltid en fördel i att det finns en viss konkurrens inom området i den stad man bor i och här passar exemplet om golvslipning och Stockholm bra in i bilden. Det finns nämligen väldigt många golvläggare i staden och som kund så har man här fördelen av att kontakta så många som möjligt och därefter ställa de offerter man får in mot varandra; och där man sedan väljer den golvläggare som erbjuder en golvslipning till det bästa priset.

Golvslipning – oavsett om det handlar om en lägenhet i Gamla Stan i Stockholm eller en villa i Malmö – är dessutom något som man kan använda sitt rot-avdrag för och som således gör tjänsten än billigare och än mer prisvärd. Du kan i och med detta anlita en golvläggare, få din golvslipning utförd och därefter dra av upp till halva arbetskostnaden på din deklaration för att sedan få detta belopp tillbaka i form av skatt. Ett väldigt bra sätt att ytterligare sänka priset för en golvslipning i Stockholm.

Men, säger många här, en golvslipning: hur svårt kan det vara att genomföra på egen hand och därmed spara ännu mer pengar? Svaret är följande: betydligt svårare än vad man tror.

Använd professionell hjälp för din golvslipning

Först och främst här; det är naturligtvis fullt möjligt att på egen hand genomföra en golvslipning, men här måste man vara beredd på att lägga ner mycket tid och – framförallt – på att vara noggrann. En slarvig golvslipning ger nämligen ett väldigt kontraproduktivt resultat och förstör både det intryck man vill ha av ett nyslipat golv och dessutom – tyvärr – i många fall golvet i fråga. Hyr man som privatperson en golvslip hos en golvläggare eller på exempelvis Bauhaus så måste man se till att man verkligen kan hantera maskinen i fråga och det här är betydligt svårare än vad man tror. I en golvslipning finns alltid en uppenbar risk i att man trycker för hårt, att man slinter eller på något annat sätt hanterar maskinen på fel sätt och därmed förstör sitt golv. Saknar man vana så anser vi att man av den anledningen alltid ska överväga professionell hjälp och speciellt då om man bor i Stockholm där kostnaden – som vi nämnde ovan – är väldigt låg för en golvslipning.

Dessutom – och detta är ytterligare ett skäl till varför professionell hjälp är att föredra – så slipper man hålla på med att täcka sina möbler och städa efteråt. En golvslipning innebär obönhörligt en massa slipdamm och av den anledningen så är rejäla och heltäckande presenningar ett måste; något som man få på köpet och dessutom så brukar man av en golvläggare kunna få en speciell typ av dammsugare på köpet. En dammsugare som är specialiserad just för slipdamm och som i och med detta inte riskerar att förstöra din privata dammsugare som saknar samma förmåga.

Vackrare golv genom en golvslipning

Det primära i en golvslipning är dock det det faktum att man nästan uteslutande får ett bättre resultat än om man helt byter golvet mot ett nytt. Nio av tio golvläggare rekommenderar en golvslipning och man gör detta av den anledningen som vi nämnde först i texten; man tar tillvara på ett hantverk och man förädlar något som inte längre tillverkas.

Ett äldre golv är – helt enkelt – en del av historien och kan man som privatperson föra denna vidare till nästa generation så måste man också göra det. Ett billigt klickgolv från en större grossist är aldrig att föredra framför ett äldre golv av ek där man tagit fram det fina genom en golvslipning.

Skönheten finns där och allt som krävs är att man slipar bort det övre lagret av smuts och nötning. Kontakta en golvläggare idag och se om dina golv behöver en slipning, du kommer inte att ångra dig.

Vi rekommenderar http://www.golvsliparnastockholm.nu/ om du behöver få en professionell golvslipning utförd.

Takläggare i Stockholm jobbar mot Rot

I samband med att rot-avdraget infördes 2004 så var det med en förhoppning om att minska antalet svartjobb som varit flitigt förekommande i hela bygg- och hantverksbranschen. Genom att införa en skattereduktion så ville man från statens sida lösa problemet och man ville även få in mer pengar till statskassan. Om vi kortfattat förklarar hur rot-avdraget fungerar så innebär detta att du som privatperson i exempelvis Stockholm kan anlita en takläggare och dra av dennes arbetskostnad med upp till 50% då du deklarerar och därefter få tillbaka summan på din skatt.

Naturligtvis här att du är berättigad till detta – det finns nämligen några restriktioner och dels måste man alltså ha tillräckligt med pengar på sitt skattekonto och dels så gäller detta 50 000kr/år och person. Där hade vi den kortfattade förklaringen till rot-avdraget och om vi ser till hur det har fungerat då; har antalet svarta jobb blivit mindre förekommande i Sverige tack vare detta?

Ja, det är faktisk så att dessa nästan helt har kommit att försvinna – privatpersoner anser nämligen att priserna för exempelvis en takläggare är så pass låga att man inte behöver mygla sig undan skatten längre och ur det hänseendet får man således anse att rot-avdraget mer än väl fyllt sin funktion. Dock – allt har inte visat sig vara frid och fröjd och allt har inte fungerat bra med denna skattereduktion.

I takt med att fler privatpersoner de facto anser sig ha råd att renovera och dra av kostnaden för en hantverkares tjänster – takläggare, snickare, målare, elektriker – så har det nämligen skapats en annan situation som är lika besvärligt och svårlöst som svartjobben. Dessa har nämligen kommit att bli ersatta av rena fuskjobb – något som främst visat sig där efterfrågan varit som störst; nämligen i Stockholm.

Många fuskjobb i Stockholm

Stockholm är den stad där man sett att ökningen av renoveringar skett mer frekvent enligt rot-adraget och det är också där som de oroande rapporterna angående ökningen av fuskjobb synts som mest. Det handlar här om att företag startats för att de insett att efterfrågan är så pass stor – trots att de i själva verket helt saknar utbildning och certifikat för att utföra de uppgifter de hävdat sig kunna.

För exempelvis en familj i Stockholm som anlitat en takläggare och där det senare visat sig att denna inte haft kompetens nog för att utföra jobbet så kan detta sluta i ren katastrof. Läckande tak, vattenskador och totalrenovering kommer nämligen att ansätta familjens ekonomi rejält och tyvärr är detta något som många fått uppleva.

Om det sedan handlar om en takläggare, en rörmokare eller en plattsättare som åtagit sig exempelvis en badrumsrenovering spelar ingen roll – rapporterna om fuskjobb täcker tyvärr alla områden och som privatperson i Stockholm så måste man vara medveten om detta. Du kan alltså få jobbet utfört billigare, men samtidigt riskerar du också att i slutändan få betala en högre summa så jobbet som gjorts har uppenbara, stora och kostsamma brister. Se upp innan du skriver på ett kontrakt!

Givetvis finns det även många pålitliga och kunniga takläggare i Stockholm. Stockholms Takentreprenad är en av dessa.