Ta reda på vad du får- och inte får göra i ditt hem

Elskåp som undersöks av elektrikerI Sverige ser man i dagsläget att det råder en stor renoveringstrend där fler och fler privatpersoner – på egen hand – ger sig på att förbättra och försköna sina hem. Detta går att spåra till att det i dagsläget är väldigt lätt att skaffa sig både information och inspiration gällande renoveringsprojekt; det är egentligen bara att slå på sin tv för att förstå vad vi menar med detta. Överallt kan man se hur olika program fokuserar på inredning, dekoration, tillbyggnader och renoveringar och hur dessa program skapat ett sug bland privatpersoner.

Det handlar här i grund och botten om en sund trend som verkligen ska uppmuntras; att bygga om hemma kan både vara roligt och inspirande samt även – naturligtvis – leda till en högre levnadsstandard. Det som är farligt med denna rådande trend är dock det faktum att många inte har den rätta kunskapen, kompetensen eller fallenheten för att sköta om renoveringar på egen hand och att man dessutom inte vet vad man får- och inte får göra. Det handlar om att privatpersoner dels överskattar sin egen förmåga och att de även utför projekt som de inte har behörighet för.

Om vi tar ett exempel på detta så kan vi här säga att det handlar om en husägare i Stockholm som tänkte sig en omfattande köksrenovering; en renovering han tänkt sköta helt på egen hand. Sagt och gjort; mannen som äger detta hus i Stockholm börjar med att riva ut det gamla köket, han köper allt nödvändigt material och sätter därefter igång med renoveringen. Detta går till en början bra och det är först då han kommer till dragningen av el som han stöter på patrull; detta är nämligen något som han inte hittar någon information om på internet. Det mannen i Stockholm gör fel här är att han inte kontaktar en professionell utövare av yrket – en elektriker – utan istället börjar dra elen på egen hand. Han tycker nämligen att denna detalj ser väldigt enkel ut och att det egentligen bara handlar om att stoppa kabel A i uttag B och sedan är allting klart.

Men; är det verkligen så enkelt och har han verkligen behörighet att göra detta utan hjälp av en elektriker i Stockholm? Nej, och det är också hit vi vill komma. Att denne man drar sin el på egen hand och utan att anlita en professionell och behörig person för uppdraget är nämligen något som kan leda till väldigt ödesdigra konsekvenser där huset i Stockholm kan brinna ned till grunden. Detsamma gäller om denne man börjat dra sitt egen vatten utan att kontakta en rörmokare – det handlar om att konsekvenserna kan bli både kostsamma och – gällande elen; rent livsfarliga. I trenden om renovering så måste man lära sig om vad man får- och inte får göra och detta gäller naturligtvis inte bara i Stockholm utan över hela Sverige.

För dragning av el kontaktar man en elektriker och då det handlar om vatten så ringer man en rörmokare och här krävs det alltså rent generellt en bättre kunskap.

Utan elektriker kan ett husköp hävas

Även om denne man i Stockholm lyckats dra elen utan att en behörig elektriker varit inblandad så kan detta föra med sig stora, ödesdigra konsekvenser. Vi kan här säga att han har genomfört denna köksrenovering i syfte att tjäna mer pengar vid en försäljning – något som inte är ovanligt just i Stockholm där varje liten försköning kan innebära en stor förtjänst. Mannen renoverar således sitt kök och säljer detta hus till en förväntansfullt par som genast flyttar in. Efter några år börjar det här köket att krånlga; spisen stängs av, säkringar går och kyl- och frys verkar leva sitt eget liv. Det nya paret kontaktar en elektriker som genomför en grundlig undersökning och som därefter meddelar dem om att köket är en ren livsfara och att all el – per omgående – måste dras om till en hög kostnad. Hur kan då detta påverka mannen som genomfört köksrenoveringen i Stockholm; det är väl trots allt köparens ansvar att se till att allt är i gott skick?

Nej, här kan nämligen köparen av huset i Stockholm hävda att ett dolt fel har upptäckts och kräva mannen på skadestånd. Ett skadestånd som täcker kostnaden för att anlita en elektriker och som dessutom ger dem pengar som räcker till annat. Detta är faktiskt ingenting som är ovanligt och ibland kan det till och med leda till att ett köp helt blir hävd.

Det handlar om att köparen har ett ansvar; men likväl handlar det om att säljaren inte medvetet får försöka luras vid ett husköp. Har man dragit sin egen el utan att anlita en elektriker så befinner man sig defintivt i gränslandet gällande detta. Samma parallell går även att dra om det skulle hittas mögel som kommer av att vatten inte är korrekt draget i exempelvis ett badrum. Renoveringstrenden är i sig god, om privatpersoner bara skaffar sig ett större medvetande och kunskaper.