Byt fönster och spara pengar

Många hushåll har idag äldre fönster som drar. Detta är något som snabbt kan sänka inomhustemperaturen och orsaka höga uppvärmningskostnader, särskilt i hus som är eluppvärmda. Priset per kw/h tenderar att skjuta i höjden under vinterhalvåret – just under den period hushållen har som störst förbrukning.

Genom att byta till moderna högisolerande fönster kan man sänka sina uppvärmningskostnader drastiskt. Fönster är ett av de ställen där störst värmeförlust sker. Treglas är idag i princip standard för denna fönstertyp. Genom att fönstret förses med tre glas – istället för traditionellt två – bildas en extra isolerande luftspalt. Detta ger mycket goda isoleringsegenskaper. Det är även möjligt att ha väl tilltagna fönster i villor och lägenheter, utan att för den delen göra en stor energiförlust.

Vid ett fönsterbyte finns det flera saker att ha i åtanke. Energieffektiva fönster kan kombineras med ljuddämpande glas. Detta kan vara mycket praktiskt om man bor där det är livat, till exempel vid ett krogstråk. Dessutom finns det flera material att välja mellan, till exempel PVC som är ett material som inte påverkas av fukt, luft eller röta.

Vad kostar ett fönsterbyte?

Om du funderar på att byta fönster kan det vara en god idé att ta prisuppgifter från flera hantverkare och snickare. Priserna kan variera ganska kraftigt beroende på var fönstren är tillverkade. Fönster från Baltikum har under de senaste åren blivit allt populärare beroende på dess förmånliga priser och goda hantverkskvalité.

Det är svårt att ge några exakta uppgifter då dessa kan variera beroende på förutsättningar och antal fönster, men som en fingervisning tar de flesta hantverkare mellan 400-600kr per arbetad timme. Att byta ett normalt fönster (ej takfönster eller andra speciallösningar) tar vanligtvis 2-3h. Ett klassiskt tvåglasfönster kostar i regel mellan 800 och 3000 kronor. Ett treglasfönster brukar kosta mellan 2000 till 5000 kronor – all beroende på storlek och material på karmar.

Fönsterbyten är som de flesta hantverkstjänster berättigade till ROT-avdrag.